foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Hipokrates - przychodnia lekarska

W latach 60-tych ubiegłego wieku z inicjatywy Pana: K. Holaka, H. Trojanowskiego i W. Pawełczyka została powołana we Wróblewie Spółdzielnia Zdrowia. Jej celem była ochrona zdrowia ludności gminy Wróblew. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” udostępniła w swoim budynku dwa pomieszczenia biurowe, w których utworzono gabinet: lekarski i stomatologiczny. Pierwszym lekarzem internistą był lek. med. Józef Skrzypiński, a lekarzem stomatologiem lek. Ewa Rafalska. 

Po kilkuletnich staraniach Zarządu Spółdzielni Zdrowia w 1972 r. został wybudowany nowy budynek, do którego przeniesiono gabinet lekarski i stomatologiczny. Sponsorem budowy był: Wojewódzki i Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni w Sieradzu. Był jedną z dwóch Spółdzielni Zdrowia w województwie łódzkim. Ośrodek ten na ówczesne czasy został wyposażony w nowoczesny sprzęt specjalistyczny. Utworzono również gabinet ginekologiczny.

Kierownikiem Ośrodka Zdrowia we Wróblewie został  lek. med. Alfred Zawisza.

W 1975 roku gdy utworzono województwo sieradzkie Spółdzielnia Zdrowia we Wróblewie została podporządkowana Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Sieradzu i podlegała do 31.09.1997 r.

Na terenie gminy Wróblew w latach 60-tych w prywatnym domu w Charłupi Wielkiej funkcjonował także Wiejski Ośrodek Zdrowia. Ze względu na złe warunki lokalowe w latach 80-tych został przeniesiony do budynku po „Agronomówce”. Pierwszym lekarzem była lek. med. Izabela Rykała. Na stanowisku kierownika i lekarza w/w ośrodka od 01.11.1970 r. do 09.02.1999 r. zatrudniony był lek. med. Andrzej Narbut. Ośrodek ten do 30.09.1997 r. podlegał ZOZ Sieradz.

Od 01.10.1997r. do 31.12.1998r. Gminny Ośrodek Zdrowia we Wróblewie i Wiejski Ośrodek Zdrowia w Charłupi Wielkiej podlegał pod Urząd Gminy Wróblew, a od 01.01.1999r. zostały połączone i przekształcone w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wróblewie. Organem założycielskim była Rada Gminy Wróblew, a  kierownikiem  lek. med. Alfred Zawisza. 

W drugiej połowie lat 90-tych dzięki pomocy Funduszu Europejskiego PHARE został przeprowadzony generalny remont pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia we Wróblewie. Renowację Ośrodka Zdrowia we Wróblewie zakończono w 2001 roku remontem pierwszego piętra.

Od 01.04.2002r. otworzono pracownię fizjoterapii (rehabilitacji), która świadczy swoje usługi do dnia dzisiejszego.

Dla dobra naszych pacjentów od czerwca 2005r. poszerzono zakres usług medycznych o punkt pobierania materiałów do badań laboratoryjnych.

Źródło: p. H. Trojanowski, p. A. Zawisza, p. A. Cłapka