foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Hipokrates - przychodnia lekarska

Spółka Hipokrates Sp.z o.o. jest spółką handlową o kapitałowym charakterze, działającą w oparciu o kapitał zakładowy. 

 

Zasady funkcjonowania i wewnętrzną organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny Spółki zatwierdzony Aktem przekształcenia SPZOZ w spółkę zo.o. Repertorium A Nr 5553/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w kancelarii Notarialnej w Sieradzu przy ul Ogrodowej 2 przed notariuszem Hanna Jankowską, zmieniony  Uchwałą Nr 4/2014 Zarządu  Spółki Hipokrates Sp.zo.o. z dnia 10 września 2014 r. i Uchwałą Nr 14/2015 Zarządu  Spółki Hipokrates Sp.zo.o. z dnia 1 lipca  2015 r.. Spółka posiada komisję rewizyjną.