foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Hipokrates - przychodnia lekarska

Szczepionka p/w grypie                                                                                   28,00zł.

Komercyjne usługi medyczne:
- porada lekarska                                                                                             70,00zł.
- iniekcje domięśniowe i dożylne                                                                       12,00zł.

Zabiegi fizjoterapeutyczne dla pacjentów Hipokrates Sp.z o.o. we Wróblewie:

- masaż:
    a) całościowy                                                                                              10,00 zł
    b)częściowy                                                                                                10,00 zł
    c) z dojazdem do pacjenta                                                                            30,00 zł
           dodatkowo ćwiczenia u pacjenta                                                             10,00zł

- laser                                                                                                                6,00 zł
- ultradźwięki                                                                                                      6,00 zł
- pole magnetyczne                                                                                            4,00 zł
- zabiegi elektroterapeutyczne:
    a)  interdyn                                                                                                    4,00 zł
    b) diadynamik                                                                                                4,00 zł
    c) tens                                                                                                          4,00 zł
    d) jonoforeza                                                                                                  4,00 zł
- ćwiczenia                                                                                                        4,00 zł 
- Pakiet 3 dowolnych zabiegów fizykoterapeutycznych                                         10,00 zł
   


5. Zabiegi fizjoterapeutyczne dla pozostałych pacjentów:
- masaż:
   a) całościowy                                                                                                  25,00 zł
   b) częściowy                                                                                                   25,00 zł
   c) z dojazdem do pacjenta                                                                                40,00 zł

 

dodatkowo ćwiczenia u pacjenta                                                                          15,00 zł

- laser                                                                                                                  8,00 zł
- ultradźwięki                                                                                                        8,00 zł
- pole magnetyczne                                                                                               8,00 zł  
- zabiegi elektroterapeutyczne:                                                     
    a) interdyn                                                                                                        8,00 zł
    b) diadynamik                                                                                                   8,00 zł
    c) tens                                                                                                             8,00 zł

    d) jonoforeza                                                                                                    8,00 zł
       - ćwiczenia w obciążeniu                                                                               5,00 zł 
       - ćwiczenia czynno-bierne                                                                             10,00 zł
       - ćwiczenia indywidualne                                                                               10,00 z