foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Hipokrates - przychodnia lekarska

Hipokrates Sp. z o.o. we Wróblewie informuje, że zadanie pn. „Odnawialne źródło ciepła, układ grzewczy oraz układ wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla budynku Ośrodka Zdrowia we Wróblewie” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie:

 

1.      Pożyczki  w wysokości 75.600,00zł

2.      Umorzenia pożyczki wraz z odsetkami w wysokości:

a)     Umorzenie pożyczki 33.222,42zł.

b)      Umorzenie odsetek    1.299,81zł.

c)      Ogółem ogółem         34.522,23zł. 

3.      Całkowity koszt zadania to kwota 232.282,69zł. brutto.

 

Budowa systemu grzewczego opartego o odnawialne źródło energii wraz z rekuperacją pozwoli na uniknięcie emisji zanieczyszczeń do atmosfery: pyłu, SO2, NOx, CO, CO2.